Kaip formuojamas reitingas

Kaip formuojamas reitingas

Bendras oro bendrovės įvertinimas (rodiklis) sudaromas iš atskirų oro bendrovės veiklos rodiklių vertinimo. Vertinimo rodikliai apibūdina skirtingus keleiviams rūpimus klausimus, kuriuos jie sprendžia rinkdamiesi oro bendrovę. Akivaizdu, kad rodiklių rinkinys nuolat kinta, todėl galiausiai turi atitikti tiksliai apibrėžtus paklausos kriterijus.

Galutinis kiekvienos oro bedrovės vertinimas skaičiuojamas pagal specialią formulę. Reitingo skaičiavimo mechanizmas apima bendrą balsų skaičių ir vertinimų lygį, kurių pagrindu ir skaičiuojamas.

Reitingo formavimo formulė: Rating= (V/(V+M)) х R + (M/(V+M)) х C

R – galutinis reitingo rodiklis
V – balsų už oro bendrovę skaičius pagal kriterijų
M – balsų slenkstis
R – visų balsų už oro bendrovę aritmetinis vidurkis pagal vieną kriterijų
С – visų oro bendrovių reitingo reikšmės vidurkis